کرشمه

:: کرشمه

یعنی درست همین امشب باید دلم این همه گرفته باشد؟

همین امشب که تمام قد ایستاده ای مقابلم

و قرار است به قولی که داده ای عمل کنی!


شب عاشقان بی‌دل چه شبی دراز باشد تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد
عجبست اگر توانم که سفر کنم ز  کویت به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد؟
ز محبتت نخواهم که نظر کنم به رویت که محب صادق آنست که پاک‌باز باشد
به کرشمهٔ عنایت نگهی به سوی ما کن که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد
سخنی که نیست طاقت که ز خویشتن بپوشم به کدام دوست گویم که محل راز باشد؟
چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی؟ تو صنم نمی‌گذاری که مرا نماز باشد
نه چنین حساب کردم چو تو دوست می‌گرفتم که ثنا و حمد گوییم و جفا و ناز باشد
دگرش چو بازبینی غم دل مگوی سعدی که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد
قدمی که برگرفتی به وفا و عهد یاران


اگر از بلا بترسی قدم مجاز باشد

(سعدی)
منبع : کودکانه هایم تمامی ندارد...کرشمه
برچسب ها : باشد؟ ,نماز باشد ,دراز باشد ,همین امشب

فرایند زندگی

:: فرایند زندگی

فرایند طبیعی زندگی این است که به دنیا بیایی، بزرگ شوی، درس بخوانی، ازدواج کنی، بچه بیاوری، بچه هایت بزرگ شوند، درس بخوانند، ازدواج کنند، نوه دار شوی. پیر شوی و بعدش هم بمیری! این فرایند طبیعی زندگی است. اما این روزها، از این فرایند، فقط به دنیا آمدن و مردن است که همه به ناچار آن را تجربه می کنند. انتخابهایی مثل «درس بخوانم که چه بشود؟!»، «قصد ازدواج ندارم»، «خودمان چه گلی به سر پدر و مادرمان زدیم که حالا بخواهیم بچه بیاوریم»، اعتیاد، طلاق، مرگ خارج از نوبت (!) و... فرایند طبیعی زندگیهایمان را به هم ریخته است. ما فقط به دنیا می آییم و می میریم. و در فاصله ی آن، به نسبت زمانی که فرایند طبیعی زندگی را طی می کردیم هیچ چیز بیشتری به دست نمی آوریم.


+ من هم دچار برخی از این انتخابها هستم و بیشتر وقتها انتخابهایم را درست می دانم!

+بعضی از این انتخابها نتیجه اجباری انتخابهای دیگری است!

+ در فرایند طبیعی زندگی هم چیز زیادی به دست نمی آید. اما شاید راه حل در غنی سازی همان فرایند طبیعی باشد نه در تغییر آن.

منبع : کودکانه هایم تمامی ندارد...فرایند زندگی
برچسب ها : فرایند ,طبیعی ,زندگی ,ازدواج ,فرایند طبیعی ,طبیعی زندگی ,فرایند طبیعی زندگی

ما و آنها!!!

:: ما و آنها!!!
خدا جان!
اخلاق و شخصیت ما این همه نخواستنی است که مجبور شدی در ما این همه ظرافت و لطافت بگذاری تا آنها جذبمان شوند یا آنها عقلشان به چشمشان است و زیباییهای روحی و اخلاقی ما را نمی بینند و تو خواستی از این راه جذبشان کنی؟؟؟!!! :)ادامه مطلب
منبع : کودکانه هایم تمامی ندارد...ما و آنها!!!
برچسب ها :